2013 * 5 Dólars de plata 1 OZ Canadà Antilocapra

29 EUR
€ 29,00

Introduction:

5 Dólars de plata Canadà

Antilocapra
Moneda de 5 dólars de plata Canadà 2013, celebrativa de la Antilocapra. Una onza de plata fina 0,999, calidad  Flor de Cuño.
La moneda ha sido emitida en 1.000.000 de ejemplares.

Technical Details:

CDN5D13
31.10
5
2013
38
Ag 999/1000
1.000.000
FDC - BU
2013 * 5 Dólars de plata 1 OZ Canadà Antilocapra

Más vistas