2019 * 5 Pounds Plata 2 OZ Gran Bretaña "Queen’s Beasts - Falcon" FDC

€ 46,99

Introduction:

5 Pounds de Plata
2 OZ

"Queen’s Beasts - Falcon"
Moneda de 5 Pounds de plata de Gran Bretaña año 2019, 2 onzas de plata 0,999 tipo "Queen’s Beasts - Falcon of the Plantagenets".

Technical Details:

GB5P19NVT793
62,2
5
2019
38,61
Ag 999/1000
FDC
2019 * 5 Pounds Plata 2 OZ Gran Bretaña "Queen’s Beasts - Falcon" FDC

Más vistas